1. КЎН БОЛХ — БАЄАСН

Умштн. Сурврмудт чик хірў шўўтн.

Кўн болх – баєасн, кўлг болх – унєнасн.

Ўлмљ хойрдгч класст сурна. Эн ніімті. Эн оньгта, килмљті сурєульч. Ўлмљ ааван дураєад, ґндр нурєта, ээљін дураєад, шар чиріті болдв. Экиннь біідлті. Ўлмљ иньгч, цаєан седклті кґвўн. Кичілин хґґн ўўрмўдтін, багштан нґкд болна.
Намр. Хашад дала кґдлмш бііні. Ўлмљ хамтхас хурана, модд суулєна, хаша цеврлні. Бичкн дў кґвўтієін бас наадна. Ўлмљ – кґдлмшч кґвўн.
Ўлмљ нисіч болхар седљіні. Нисіч зґргті, ухата, шунмєа болх зґвті. Ўлмљ сін нисіч болх. Кўн болх – баєасн, кўлг болх – унєнасн.


1-гч кичіл

2. Соњстн. Ирлцўлтн.

3-гч кичіл

2. Соњстн. Сурврт хірў ґгтн.

4-гч кичіл

3. Соњстн. Чик зургуд шўўтн.

6-гч кичіл

3. Соњстн. Чик зург шўўтн.

9-гч кичіл

3. Соњстн. Чик зург шўўтн.

10-гч кичіл

2. Соњстн. Ирлцўлтн.

11-гч кичіл

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

12-гч кичіл

2. Соњстн. Ирлцўлтн.

17-гч кичіл

2. Соњстн. Ирлцўлтн.

18-гч кичіл

3. Соњстн. Сурврт хірў ґгтн.

20-гч кичіл

2. Соњстн. Кўўкдин нерд заатн.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска