3. МАЛ АСРХЛА, АМН ТОСТА


Умштн. Сурврмудт чик хірў шўўтн.

Єірін зіœгллєн.

Йиртмљин кичілд би зіœгллє белдљінів. Теегин аœгин болн шовудын тускар.
Мана тег шовудар болн аœгудар байн. Эдні тускар олн дегтр бііні. Би ода «Чон арат хойр» гидг тууль умшљанав. Эн туульд чон санамр. Арат чоныг меклні. Интернетд бііх зіœгллє би бас олзлљанав.
Аœгудын болн шовудын туск хальмг туульмуд умшљанав. Соньн, цецн хальмг туульмуд олн. Хальмг келнд чонын туск тіілврті тууль бііні: «Єал шил нўдті, єанцарн йовдг баатр».
Би чонын тускар келхір біінів. Чон – ик цогцта, бор нооста, ут сўўлті аœ. Чон – зґрмг, чидлті аœ. Ґдртнь чон хулсн заагт бултна. Сґґднь аœєучлна. Мал, шовуд, бичкн зерлг аœгуд бірні. Чон – іімшгті аœ.


2-гч кичіл

3. Соњстн. Чик ўг шўўтн.

3-гч кичіл

3. Соњстн. Сурврт хірў ґгтн.

4-гч кичіл

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

6-гч кичіл

2. Соњстн. Дутљах ўгмўд бичтн.

7-гч кичіл

3. Соњстн. Чик дараєинь темдглтн.

4. Соњстн. Ирлцўлтн.

8-гч кичіл

4. Соњстн. Сурврт хірў ґгтн.

10-гч кичіл

3. Соњстн. Сурврт хірў ґгтн.

11-гч кичіл

3. Соњстн. Чик зург шўўтн.

20-гч кичіл

2. Соњстн.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска