4. ЦАГИН СЕЛГІН


Умштн. Чик хірў шўўтн.

Зун – сін цаг.

Цуг сурєульчнр байрта бііні. Сурєуль тґгсљіні. Зуна амрлєн ґґрдљ йовна.
Зун – сін цаг. Нарн эрт єарна. Ґдрмўд ут болна. Ґдрин туршарт олн керг кегдні.
Би удан унтхшв. Эрт босад, ээљдін нґкд болнав. Мини ээљ медіті. Би делгўрт одад, ўс, тос, ґдмг, шикр-балта хулдљ авнав. Ээљ ці чанна, мадн ґрк-бўлірн ґрўн ціієін хамдан уунавидн.
Мини єаєа селінд бііні. Гернь боодгин ґґр бііні. Єаєа єарудтан темс суулєна. Зун болєн мадн єаєадан золєнавидн, нґкд болнавидн. Мини эцк сўкір мод чавчна. Ахм кўрзір єазр малтна. Би темс услнав. Ээљ эк хойр зер-земш цуглулна. Би альм идхдін дуртав.
Нарн суухла, мадн теегт єарнавидн. Халун баєрна, серўн салькн ўліні. Теœгрт єірд нисні. Ґвсн заагт зурмн гўўні, ялмн єірідні. Зірмдін теегин толєа деер туула ўзгдні.
Асхн мадн єаєан хашад хамдан сууєад, тарвс иднівидн. Теœгрт сар єарна. Одд єіхх сін цаг. Мини дурта одн – Алтн єасн.


5-гч кичіл

3. Соњстн. Сурврт хірў ґгтн.

6-гч кичіл

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

10-гч кичіл

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

12-гч кичіл

2. Соњстн. Чик зург шўўтн.

17-гч кичіл

2. Соњстн. Ирлцўлтн. Сурврт хірў ґгтн.

18-гч кичіл

2. Соњстн. Ирлцўлтн. Сурврт хірў ґгтн.

20-гч кичіл

1. Соњстн. Бичтн.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска